Gratis forløb til dansk og n/t i 1.-3. kl. Download tre læringforløb med fokus på produktion af fagbøger og udvikling af fagbegreber Faglig skrivning og produktion af fagbøger Læringsforløb med fokus på faglig skrivning samt tilegnelse af fagord og -begreber Meningsfuld og autentisk læring i dansk og n/t Undervis dine elever i praktiske, undersøgende og kommunikative sammenhænge

Velkommen til Skriv i fag i dansk og n/t

Læringsforløb

Motiver og styrk dine elevers anvendelse og tilegnelse af fagsprog i dansk og n/t med afsæt i følgende tre forløb, der blandet andet bygger på undersøgelser, opdagende skrivning og produktion af digitale bøger.

Affaldets vej

Forløbets formål er at undersøge og sortere affald for at opnå forståelse for håndtering og bortskaffelse af affald. Eleverne skal afslutningsvis skrive en bog om deres viden og præsenterer den for en defineret modtagergruppe. Download forløb

Programmering og remix

Forløbets formål er at introducere eleverne til programmering via enkle analoge øvelser og remix af et eksisterende spil.  Eleverne skal præsentere deres spil og skrive en bog om programmering for en defineret modtagergruppe. Download forløb

Livet i vandhul og vandløb

Forløbets formål er at undersøge et vandløbs/-vandhuls dyreliv og diversitet, som afsæt for en vurdering af vandkvaliteten. Eleverne skal vælge et vanddyr og skrive en bog om deres erhvervede viden for en defineret modtagergruppe. Download forløb

Projektdeltagere

Bag projektet står en række praktikere, konsulenter og en forsker, som har det til fælles, at de alle har stor viden om og brænder for undervisning i naturfag og skrivning i indskolingen.

Stephen Griffin
Stephen Griffin
Lærer på Holluf Pile Skole

Forfatter til læringsforløbet “Programmering og Remix”.

Ulrich Pedersen
Ulrich Pedersen
Pædagogisk konsulent UCL

Sparringpartner og medforfatter på læringsforløbene.

Jeppe Larsen
Jeppe Larsen
Lærer på Holluf Pile Skole

Forfatter til forløbet “Livet i søer og åer”.

Jesper Bremholm
Jesper Bremholm
Seniorforsker, Nationalt Videncenter for Læsning

Teoretisk sparring samt udarbejdelse af skrivetest og forskningsrapport.

Janus Madsen
Janus Madsen
Iværksætter og læremiddelforfatter

Redaktør og forfatter til forløbet “Affaldets vej”.

Pernille Helmig
Pernille Helmig
Lærer på Dalumskolen

Afprøvning af forløbene “Affaldets vej'” og “Programmering” med 2.a.

Kathrine Ettrup Due
Kathrine Ettrup Due
Lærer på Dalumskolen

Afprøvning af forløbene “Affaldets vej'” og “Programmering” med 2.a.

Kasper Koldby Hårbøl
Kasper Koldby Hårbøl
Lærer på Dalumskolen

Afprøvning af forløbene “Affaldets vej'” og “Livet i søer og åer” med 2.b.

Lærerkommentarer